Гъвкави резервоари за съхранение на течни торове и води,
флекси резервоари, басейни, мембрани за биогаз
  • +35 988 202-55-57
Мембрани за биогаз
Мембрани за биогаз
Компания Вектор произвежда специални изолационни покрития за инсталации за биогаз - мембрани.
Основното предимство на мембраните за биогаз е, че те осигуряват голям капацитет за събиране и съхранение на газ. Те не са податливи на атмосферни влияния и имат дълъг експлоатационен живот. Благодарение на обтекаемата си форма и налягането в мембраната, мембраните за биогаз са устойчиви на силни пориви на вятъра и снеговалежи.

Възможности за приложение:

- събиране на газ в инсталация за биогаз

- краткосрочно и дългосрочно съхранение на биогаз

- събиране на газ в пречиствателни станции за отпадъчни води

- покритие на бункери за съхранение на отпадъците

Мембраните за биогаз са лесни за използване. В стените на мембраната не се получава корозия или кондензация. Осигурен е свободен достъп за дейноси по поддръжка и ремонт. Размерът на покритието се изчислява индивидуално за всеки клиент в съответствие с изискванията за безопасност, климатичните условия и правилата за експлоатация.

Технически данни

Диаметър, м
Широчина, м
Дължина, м
Височина, м
min
5,0
3,0
***
***
max
50,0
35,0

Комплектация

  • Мембрана за биогаз
  • Комплект оборудване
  • Опаковъчен калъф
  • Комплект за ремонт
  • Ръководство по експлоатация